Khu vực Hà Nội - Bắc Ninh

bác_sĩ_lê_kim_dung
bác-sĩ-nguyễn-kiều-ngân

Khu vực TP. Hồ Chí Minh - Bình Dương

bác_sĩ_Trần_phúc_duy
Bác_sĩ_nguyễn_thị_thuỷ_tiên