Hệ thống nha khoa chuyên niềng răng chỉnh nha

Tổng đài tư vấn: (024) 666 32 969 Parkway Hà Nội Parkway Sài Gòn

Khu vực Hà Nội

bác_sĩ_lê_kim_dung
 • Giám đốc chuyên môn hệ thống Parkway miền Bắc
 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt - Đại học Y Hà Nội
 • Chuyên gia Invisalign
 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt - Đại học Y Hà Nội
 • Chuyên gia Invisalign
 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt - Đại học Y Hà Nội
 • Chuyên gia chỉnh nha
 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt - Đại học Y Hà Nội
 • Chuyên gia chỉnh nha
 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt - Đại học Y Hà Nội
 • Chuyên gia Invisalign
 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt - Đại học Y Hà Nội
 • Chuyên gia chỉnh nha
 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt - Đại học Y Hà Nội
 • Chuyên gia Invisalign
 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt - Đại học Y Hà Nội
 • Chuyên gia chỉnh nha

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

 • Giám đốc chuyên môn hệ thống Parkway miền Nam
 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt - Đại học Y Hà Nội
 • Chuyên gia Invisalign
 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt - Đại học Y Hà Nội
 • Chuyên gia Invisalign
 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt - Đại học Y Dược Huế
 • Chuyên gia Invisalign
 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt - Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
 • Chuyên gia chỉnh nha
 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt - Đại học Y Hà Nội
 • Chuyên gia chỉnh nha
Scroll Up
Gọi ngay
Chỉ đường