Đội Ngũ Bác Sĩ Nha khoa Parkway

Khu vực Hà Nội – Bắc Ninh

bác sĩ Lê kim Dung

Dr. Lê Kim Dung

 • Giám đốc chuyên môn hệ thống Parkway miền Bắc
 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
  – Đại học Y Hà Nội
 • Chuyên gia Invisalign
Bác sĩ Nguyễn Kiều Ngân

Dr. Nguyễn Kiều Ngân

 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
  – Đại học Y Hà Nội
 • Chuyên gia Invisalign
bác sĩ Nguyễn Thị Kim Dung

Dr. Nguyễn Thị Kim Dung

 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
  – Đại học Y Hà Nội
 • Chuyên gia chỉnh nha
bác sĩ Vũ Đức Dũng

Dr. Vũ Đức Dũng

 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
  – Đại học Y Hà Nội
 • Chuyên gia Invisalign
Bác sĩ Đào Thị Hương

Dr. Đào Thị Hương

 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
  – Đại học Y Hà Nội
 • Chuyên gia Invisalign
bác sĩ Đặng Thị Thu Hằng

Dr. Đặng Thị Thu Hằng

 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
  – Đại học Y Hà Nội
 • Chuyên gia chỉnh nha
Bác sĩ Ninh Duy Minh

Dr. Ninh Duy Minh

 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
  – Đại học Y Hà Nội
 • Chuyên gia chỉnh nha
Bác sĩ Nguyễn Văn Hùng

Dr. Nguyễn Văn Hùng

 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
  – Đại học Y Hà Nội
 • Chuyên gia chỉnh nha

Dr. Đỗ Phương Mai

 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội
 • Chuyên gia chỉnh nha

Dr. Nguyễn Thùy Dung

 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội
 • Chuyên gia chỉnh nha

Khu vực TP. Hồ Chí Minh – Bình Dương

bác sĩ Phạm Thị Hà Xuyên

Dr. Phạm Thị Hà Xuyên

 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
  – Đại học Y Hà Nội
 • Chuyên gia Invisalign
Bác sĩ Nguyễn Đình Hùng Ân

Dr. Nguyễn Đình Hùng Ân

 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
  – Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
 • Chuyên gia chỉnh nha
bác sĩ Trần Thị Hải Yến

Dr. Trần Thị Hải Yến

 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
  – Đại học Y Hà Nội
 • Chuyên gia chỉnh nha
Bác sĩ Nguyễn Đinh Phước Vi

Dr. Nguyễn Đinh Phước Vi

 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
  – Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
 • Chuyên gia chỉnh nha
bác sĩ Hồ Thị Thanh Thủy

Dr. Hồ Thị Thanh Thủy

 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
  – Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
 • Chuyên gia chỉnh nha
bác sĩ Nguyễn Thị Thủy Tiên

Dr. Nguyễn Thị Thủy Tiên

 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
  – Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
 • Chuyên gia chỉnh nha
Bác sĩ Đào Minh Thanh Hiếu

Dr. Đào Minh Thanh Hiếu

 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
  – Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
 • Chuyên gia chỉnh nha
Bác sĩ Trương Thị Ngọc Thảo

Dr. Trương Thị Ngọc Thảo

 • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
  – Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
 • Chuyên gia chỉnh nha

Dr. Trần Thục Trang

 • Bác sĩ Răng Hàm Mặt – Đại học Y Dược TP.HCM
 • Chứng chỉ Chỉnh nha Invisalign
 • Chứng chỉ phục hình Veneer của Ivocla Vivadent