Khu vực Hà Nội - Bắc Ninh

bác sĩ Lê kim Dung
Bác sĩ Nguyễn Kiều Ngân
bác sĩ Nguyễn Thị Kim Dung
bác sĩ Vũ Đức Dũng
Bác sĩ Đào Thị Hương
bác sĩ Đặng Thị Thu Hằng

Khu vực TP. Hồ Chí Minh - Bình Dương

bác sĩ Phạm Thị Hà Xuyên
Bác sĩ Nguyễn Đình Hùng Ân
bác sĩ Trần Thị Hải Yến
Bác sĩ Nguyễn Đinh Phước Vi
bác sĩ Hồ Thị Thanh Thủy
bác sĩ Nguyễn Thị Thủy Tiên