1. Thông tin

Nghệ danh: Trinh Phạm 

Nghề nghiệp: Hot beauty blogger

Ca điều trị: Niềng răng Invisalign

2. Trinh Phạm nói gì về niềng răng tại Parkway?

3. Theo dõi trải nghiệm niềng răng của Trinh Phạm tại Parkway