Tổng quan về niềng răng

1. Lời chào và giới thiệu 
2. Sai khớp cắn mà không điều trị sẽ ảnh hưởng như thế nào?
3. Chỉnh nha xong răng có yếu đi không?
4. Bác sĩ dùng công cụ gì
để chỉnh nha?
5. Chỉnh nha bao lâu thì có kết quả?
6. Thời gian chỉnh nha có chính xác như bác sĩ dự kiến không?
7. Vai trò của bác sĩ trong chỉnh nha?
8. Làm thế nào để đảm bảo kết quả chỉnh nha như mong muốn?
9. Trong quá trình chỉnh nha, bao lâu thì gặp bác sĩ một lần?
10. Nhổ răng để chỉnh nha có ảnh hưởng sức khỏe không?
11. Đeo khí cụ chỉnh nha có đau không? 
12. Đeo khí cụ có khó vệ sinh, ăn uống không?
13. Chỉ niềng 1 hàm có được không?
14. Trong quá trình niềng có thể phát sinh những phí gì?