1. Thông tin

Nghệ danh: Sóc Nâu

Nghề nghiệp: Rapper

Ca điều trị: Niềng răng Invisalign

2. Sóc Nâu nói gì về niềng răng tại Parkway?

3. Theo dõi trải nghiệm niềng răng của Sóc Nâu tại Parkway