MC Khánh Vy

1. Thông tin

Nghệ danh: Khánh Vy

Nghề nghiệp: MC

Ca điều trị: Niềng răng Invisalign

2. Khánh Vy nói gì về niềng răng tại Parkway?

3. Theo dõi trải nghiệm niềng răng của Khánh Vy tại Parkway