Niềng răng mắc cài 

1. Lời chào và giới thiệu 
2. Mắc cài có những loại nào
3. Mắc cài tự động có ưu điểm gì so với mắc cài truyền thống
4. Mắc cài sứ khác gì so với mắc cài trong suốt
5. Quy trình niềng răng mắc cài như thế nào
6. Thời gian chỉnh nha có chính xác như bác sĩ dự kiến không?
7. Vai trò của bác sĩ trong chỉnh nha?
8. Làm thế nào để đảm bảo kết quả chỉnh nha như mong muốn?
9. Trong quá trình chỉnh nha, bao lâu thì gặp bác sĩ một lần?
10. Nhổ răng để chỉnh nha có ảnh hưởng sức khỏe không?
11. Đeo khí cụ chỉnh nha có đau không? 
12. Đeo khí cụ có khó vệ sinh, ăn uống không?
13. Chỉ niềng 1 hàm có được không?
14. Trong quá trình niềng có thể phát sinh những phí gì?