Ca niềng nổi bật

Niềng răng giúp cải thiện sức khỏe và phòng ngừa các biến chứng do răng xô lệch , khớp cắn sai gây ra.

Tuy vậy, ít ai biết rằng chỉnh nha còn là biện pháp can thiệp tự nhiên có khả năng thay đổi hoàn toàn gương mặt của bạn.

  • Khuôn mặt trở nên thon gọn, V-line
  • Cải thiện góc nghiêng 
  • Răng đều đẹp thẳng tắp, giúp tự tin trong giao tiếp hàng ngày.
khớp cắn hở before

#441 Khớp cắn hở

khớp cắn hở - sau 6 tháng

#441 Cắn hở

#752 Cắn ngược

#752 Cắn ngược

#854 Khấp khểnh

#854 Khấp khểnh

#528 Khớp cắn hở

hở - sau

#528 Khớp cắn hở

răng thưa _trước

#1207 Răng thưa

răng thưa_sau

#1207 Răng thưa

#291 Khấp khểnh

khấp khểnh_sau

#291 Khấp khểnh

#485 Cắn ngược

khớp cắn ngược_sau

#485 Cắn ngược

#1763 cắn sâu - răng hô

#1763 cắn sâu - răng hô