Hình ảnh niềng răng – PW5371512723 – Răng thưa

Khách hàng: Phan Thị T. T.

hình ảnh niềng răng thưa

Tình trạng chẩn đoán:

KHE THƯA Ở RĂNG: Hàm trên khe thưa 0.5mm, Hàm dưới khe thưa 4,5 mm. Profile thẳng, cười lộ nướu 1mm. Khớp cắn phải R6 hạng III 2mm R3 hạng II 1mm, bên trái R6 hạng III 3mm R3 Hạng I. Cắn phủ 1mm cắn chìa 1mm vị trí R11 R21, Cắn chéo R33 R43, cắn đối đầu R12 R22. Bệnh nhân có tật đẩy lưỡi.

Bác sĩ điều trị: Trần Thị Hải Yến


Xem Hồ Sơ Bác Sĩ

Phương hướng điều trị:

  • Mức độ 1
  • Gắn nút chặn lưỡi, hướng dẫn bệnh nhân tập cơ chức năng, loại bỏ thói quen xấu.
  • Đóng khe thưa theo quy trình dây chuẩn.
  • Thời gian điều trị dự kiến 1,5 năm.

Thời gian điều trị:

  • 1 năm 1 tháng

Phương pháp niềng răng:

  • Niềng răng mắc cài kim loại

Kết quả điều trị:

  • Kéo sít khe thưa

Hình ảnh trước và sau khi niềng răng


Góc nghiêng trước và sau khi niềng răng


Khuôn mặt trước và sau khi niềng răng thưa


hàm răng trước và sau khi niềng răng thưa


kết quả niềng răng thưa