Hình ảnh niềng răng – PW3202874203 – Khớp cắn ngược

Khách hàng: Võ Phan C. T.

hình ảnh niềng răng móm

Tình trạng chẩn đoán:

KHỚP CẮN NGƯỢC: Khớp cắn bên trái R3 và R5 loại 1. Khớp cắn bên phải R3 và R6 loại 1. Cắn ngược vùng răng cửa R11, R21. Cắn phủ ~2mm. Thiếu khoảng nhẹ hàm trên. Cười không hở nướu.

Bác sĩ điều trị: Trần Thị Hải Yến


Xem Hồ Sơ Bác Sĩ

Phương hướng điều trị:

  • Mắc cài mức độ 1
  • Nâng khớp cắn
  • Đeo dây chun liên hàm
  • Thời gian điều trị dự kiến khoảng 1 năm

Thời gian điều trị:

  • 2 năm 1 tháng

Phương pháp niềng răng:

  • Niềng răng mắc cài kim loại

Kết quả điều trị:

  • Điều chỉnh khớp cắn
  • Răng hàm trên được đưa ra phía trước

Hình ảnh trước và sau khi niềng răng


Góc nghiêng trước và sau khi niềng răng


Khuôn mặt trước và sau khi niềng răng


hàm răng trước và sau khi niềng răng móm


kết quả niềng răng móm