Hình ảnh niềng răng – PW3093075234 – Răng móm

Khách hàng: Lê T. M.

hình ảnh khớp cắn ngược

Tình trạng chẩn đoán:

KHỚP CẮN NGƯỢC 4 răng cửa hàm trên. Khớp cắn bên trái Răng 3 loại 1, Răng 6 loại 3 (1mm), bên phải Răng 3 loại 1, Răng 6 loại 3 (1,5mm). Khấp khểnh nhẹ.

Bác sĩ điều trị: Nguyễn Kiều Ngân


Xem Hồ Sơ Bác Sĩ

Phương hướng điều trị:

  • PA1: Nhổ 4R8, cắm 2 minivis.
  • PA2: HT cắm 2 minivis, cắt kẽ sắp đều lại các răng. BS cân nhắc sau khi phân tích phim x-quang.
  • Nếu dùng KLTĐ thì ko cần dùng twinblock, nếu sử dụng phương pháp khác có thể dùng thêm Twinblock

Thời gian điều trị:

  • 1 năm 3 tháng

Phương pháp niềng răng:

  • Niềng răng mắc cài kim loại tự động 

Kết quả điều trị:

  • Khớp cắn ngược ở 4 răng cửa được khắc phục.
  • Dàn đều răng khểnh

Hình ảnh trước và sau khi niềng răng


trước và sau khi niềng răng


trước và sau khi niềng răng


hình ảnh niềng răng mắc cài