Hình ảnh niềng răng – PW2737430384 – Răng móm

Khách hàng: Nguyễn Thị T.

hình ảnh niềng răng móm

Tình trạng chẩn đoán:

KHỚP CẮN NGƯỢC: Răng 12-21. Khớp cắn bên trái R3 loại 1, R6 loại 3(1mm). Bên phải R3 loại 1, R6 loại 3(1mm). Chen chúc hàm trên, cười hở lợi 3-4mm. Đường giữa lệch trái hàm trên 1mm. Mòn mặt ngoài R12- R21. Thân răng cửa trên ngắn.

Bác sĩ điều trị: Đặng Thị Thu Hằng


Xem Hồ Sơ Bác Sĩ

Phương hướng điều trị:

  • Mức độ 2.
  • Sau giai đoạn sắp đều san bằng sẽ đưa về khớp cắn chuẩn (bác sĩ lên kế hoạch cụ thể sau khi chụp phim Xquang).
  • Nâng khớp cắn răng 6 hàm trên/ dưới
  • Thời gian điều trị dự kiến ~1,5- 2 năm.

Thời gian điều trị:

  • 1 năm 8 tháng

Phương pháp niềng răng:

  • Niềng răng mắc cài kim loại

Kết quả điều trị:

  • Khắc phục khớp cắn ngược
  • Răng hết khấp khểnh

Hình ảnh trước và sau khi niềng răng


Góc nghiêng trước và sau khi niềng răng


Khuôn mặt trước và sau khi niềng răng móm


hình ảnh niềng răng móm


kết quả niềng răng móm