Hình ảnh niềng răng – PW0778201000 – Răng móm

Khách hàng: Trần Thị L. A

hình ảnh niềng răng móm

Tình trạng chẩn đoán:

KHỚP CẮN NGƯỢC: khớp cắn loại 1 bên trái, bên phải R3 loại 3, R6 loại 1. cắn chéo R11, 21, 22, 23, 24, nhóm răng cửa hàm dưới đổ lưỡi, cắn đối đầu 3R cửa, R 11 mòn, mặt lệch, cắn hở.

Bác sĩ điều trị: Đào Thị Hương


Xem Hồ Sơ Bác Sĩ

Phương hướng điều trị:

  • Mức độ 2
  • Hàm trên nong giúp sắp đều răng, điều chỉnh được khớp cắn ổn định, dựng trục răng.
  • Thời gian điều trị dự kiến khoảng 1-1,5 năm

Thời gian điều trị:

  • 2 năm 1 tháng

Phương pháp niềng răng:

  • Niềng răng mắc cài kim loại tự động

Kết quả điều trị:

  • Điều chỉnh khớp cắn
  • Hàm trên được kéo ra trước

Hình ảnh trước và sau khi niềng răng


Góc nghiêng trước và sau khi niềng răng


Khuôn mặt trước và sau khi niềng răng móm


hình ảnh niềng răng móm


kết quả niềng răng móm