Hình ảnh niềng răng – PW9210281384 – Răng khấp khểnh

Khách hàng: Lê Nguyễn A. T

hình ảnh niềng răng khấp khểnh

Tình trạng chẩn đoán:

RĂNG KHẤP KHỂNH

Bác sĩ điều trị: Lê Kim Dung


Xem Hồ Sơ Bác Sĩ

Phương hướng điều trị:

  • Mức độ 2
  • Nhổ răng khôn mọc thẳng
  • Nâng khớp răng 7 hàm trên
  • CẮm 2 vis 1.4×6 hàm dưới

Thời gian điều trị:

  • 3 năm 2 tháng

Phương pháp niềng răng:

  • Niềng răng mắc cài kim loại tự động

Kết quả điều trị:

  • Các răng được dàn đều, hết khấp khểnh

Hình ảnh trước và sau khi niềng răng


Góc nghiêng trước và sau khi niềng răng


Khuôn mặt trước và sau khi niềng răng


hình ảnh niềng răng khấp khểnh


kết quả niềng răng khấp khểnh