Hình ảnh niềng răng – PW7347469437 – Răng khấp khểnh

Khách hàng: Lương Thị N. A

Tình trạng chẩn đoán:

RĂNG KHẤP KHỂNH. Khớp cắn R3,R6 hai bên loại 1, cắn đối đầu R12, có răng kẹ giữa R11,21.

Bác sĩ điều trị: Lê Thu Anh

Xem Hồ Sơ Bác Sĩ

Phương hướng điều trị:

  • Nhổ răng kẹ
  • Kéo R3 xuống sắp đều san bằng
  • Nhổ R8 di xa nếu cần

Thời gian điều trị:

  • 2 năm 1 tháng

Phương pháp niềng răng:

  • Niềng răng mắc cài kim loại tự động

Kết quả điều trị:

  • Góc nghiêng cải thiện. Răng dàn đều.
  • Hàm trên được đưa ra phía trước.

Hình ảnh trước và sau khi niềng răng


Khuôn mặt trước và sau khi niềng răng


Góc nghiêng trước và sau khi niềng răng


hình ảnh niềng răng móm


kết quả niềng răng móm