Hình ảnh niềng răng – PW7238238091 – Răng khấp khểnh

Khách hàng: Trần Thị D.

hình ảnh niềng răng khấp khểnh

Tình trạng chẩn đoán:

RĂNG KHẤP KHỂNH: Khớp cắn bên trái: Răng số 3 loại 2 đối đầu. Khớp cắn bên phải: Răng số 6 loại 1. Chen chúc nặng, cắn hở Răng số 11 đến Răng số 23. Đường giữa hàm trên lệch phải 2mm. Răng 13-33-43 mọc ngoài cung. Răng 44 đổ lưỡi. Răng 18 lệch má, chưa xác định các R8 còn lại.

Bác sĩ điều trị: Nguyễn Kiều Ngân


Xem Hồ Sơ Bác Sĩ

Phương hướng điều trị:

  • Mức độ 2
  • Nhổ 4 răng số 4 dàn đều răng
  • Chun buộc kéo đóng khoảng hàm dưới
  • Cắt kẽ Răng 32-31, Răng 11-21

Thời gian điều trị:

  • 1 năm 7 tháng

Phương pháp niềng răng:

  • Niềng răng mắc cài kim loại

Kết quả điều trị:

  • Cung răng được dàn đều
  • Khắc phục hoàn toàn tình trạng khấp khểnh, chen chúc

Hình ảnh trước và sau khi niềng răng


Khuôn mặt trước và sau khi niềng răng


Góc nghiêng trước và sau khi niềng răng


hình ảnh niềng răng khấp khểnh


kết quả niềng răng khấp khểnh