Hình ảnh niềng răng – PW6969495721- Răng khấp khểnh

Khách hàng: Đào Lệ Q.

hình ảnh niềng răng khấp khểnh

Tình trạng chẩn đoán:

RĂNG KHẤP KHỂNH: khớp cắn bên trái Răng số 3 loại 1, Răng số 6 loại 3 (2mm) bên phải Răng số 3 loại 2 (3mm), Răng số 6 loại 1, chỉ có điểm chạm khớp R4 và R7. chen chúc, loại năng khớp.

Bác sĩ điều trị: Lê Kim Dung


Xem Hồ Sơ Bác Sĩ

Phương hướng điều trị:

  • Mức độ 1
  • Điều trị khớp cắn – điều trị loạn khớp thái dương hàm
  • Cắt kẽ răng 22-33 , răng 32-33 – Sắp đều răng

Thời gian điều trị:

  • 1 năm 3tháng

Phương pháp niềng răng:

  • Niềng răng Invisalign

Kết quả điều trị:

  • Răng dàn đều hết khấp khểnh
  • Tạo cung răng tròn đẹp, khớp cắn chuẩn

Hình ảnh trước và sau khi niềng răng


hình ảnh niềng răng khấp khểnh


Góc nghiêng trước và sau khi niềng răng


hình ảnh niềng răng khấp khểnh


hình ảnh niềng răng khấp khểnh


kết quả niềng răng khấp khểnh