Hình ảnh niềng răng – PW4393456776 – Răng khấp khểnh

Khách hàng: Lê Thị K. C.

hình ảnh niềng răng khấp khểnh

Tình trạng chẩn đoán:

RĂNG KHẤP KHỂNH: Khớp cắn bên phải Răng số 3 loại 1, Răng số 6 loại 3 (1mm), bên trái loại 3 (1mm). cắn chéo R14, r15, R12, R16, R22, răng mòn nhiều. R38, 48 lệch, R18, R28 lệch má.

Bác sĩ điều trị: Lê Thu Anh

Xem Hồ Sơ Bác Sĩ

Phương hướng điều trị:

  • Mức độ 2
  • Nhổ 4 răng 4 dàn đều răng cửa răng nanh hai hàm
  • Kéo lùi giảm hô, móc chun liên hàm class 3 điều trị khớp cắn đối đầu răng cửa
  • Móc chun liên hàm để khoá khớp kết hợp tập cơ tạo góc mặt V-line và chườm ấm giúp thư giãn cơ cắn, cơ thái dương
  • Tinh chỉnh hình thể và form dáng răng tạo cung cười hài hoà với cung môi
  • Nong rộng cung răng hàm trên điều trị cắn chéo răng hàm

Thời gian điều trị:

  • 1 năm 9 tháng

Phương pháp niềng răng:

  • Niềng răng mắc cài kim loại

Kết quả điều trị:

  • Điều chỉnh khớp cắn: răng hết hô, khấp khểnh
  • Răng đều đẹp, khớp cắn chuẩn

Hình ảnh trước và sau khi niềng răng


Góc nghiêng trước và sau khi niềng răng


Khuôn mặt trước và sau khi niềng răng


trước và sau khi niềng - răng khấp khểnh


hình ảnh niềng răng khấp khểnh