Hình ảnh niềng răng – PW4007780073 – Răng khấp khểnh

Khách hàng: Khổng Thu H.

hình ảnh niềng răng khấp khểnh

Tình trạng chẩn đoán:

RĂNG KHẤP KHỂNH: Khớp cắn loại 1 răng 6 bên trái, bên phải. Răng 3 bên trái khểnh. Khấp khểnh nặng răng cửa hàm trên, chen chúc 4mm răng cửa hàm dưới . Đối đầu răng cửa, hàm dưới đưa ra trước.

Bác sĩ điều trị: Vũ Đức Dũng


Xem Hồ Sơ Bác Sĩ

Phương hướng điều trị:

  • Mức độ 2
  • Nhổ 4 răng 4
  • Sắp đều răng
  • Cắm minivis

Thời gian điều trị:

  • 2 năm 5 tháng

Phương pháp niềng răng:

  • Niềng răng mắc cài kim loại

Kết quả điều trị:

  • Khắc phục được răng khấp khểnh, răng đều đẹp

Hình ảnh trước và sau khi niềng răng


kết quả niềng răng khấp khểnh


hình ảnh niềng răng khấp khểnh