Hình ảnh niềng răng – PW9848430157 – Răng hô

Khách hàng: Cao Nguyễn Q. A.

hình ảnh niềng răng hô

Tình trạng chẩn đoán:

RĂNG HÔ: Cung hàm trên rộng hơn cung hàm dưới. Hơi hô hàm trên, khớp cắn loại 2 nửa múi 2 bên. Cắn chéo Răng số 27,37. Cắn chéo khối Răng số 56 bên phải

Bác sĩ điều trị: Vũ Đức Dũng


Xem Hồ Sơ Bác Sĩ

Phương hướng điều trị:

  • Mức độ 2
  • Nhổ răng chỉnh nha: nhổ 2 răng số 4
  • Cắm minivis đóng khoảng: Kéo lùi khối răng cửa vào trong

Thời gian điều trị:

  • 2 năm 4 tháng

Phương pháp niềng răng:

  • Niềng răng mắc cài kim loại tự động

Kết quả điều trị:

  • Kéo lùi khối răng cửa tạo khớp cắn chuẩn
  • Khắc phục tình trạng hô hàm trên

Hình ảnh trước và sau khi niềng răng


Khuôn mặt trước và sau khi niềng răng


Góc nghiêng trước và sau khi niềng răng


hình ảnh niềng răng hô


kết quả niềng răng hô