Hình ảnh niềng răng – PW7204357602 – Răng hô

Khách hàng: Đình Thị T. H.

hình ảnh niềng răng hô

Tình trạng chẩn đoán:

RĂNG HÔ: hô xương và răng hàm trên. Khớp cắn bên phải bên trái răng 3, răng 6 loại 1, chen chúc nhóm răng cửa hàm dưới, cắn sâu , cằm lùi.

Bác sĩ điều trị: Đào Thị Hương


Xem Hồ Sơ Bác Sĩ

Phương hướng điều trị:

  • Mức độ 2.
  • Nhổ răng 8 di xa hàm trên
  • Nong rộng hàm dưới

Thời gian điều trị:

  • 1 năm 5 tháng

Phương pháp niềng răng:

  • Niềng răng mắc cài tự động

Kết quả điều trị:

  • Khớp cắn chuẩn, đảm bảo sức khoẻ răng miệng
  • Răng hết hô, hàm trên được kéo về đúng vị trí

Hình ảnh trước và sau khi niềng răng


Khuôn mặt trước và sau khi niềng răng


Góc nghiêng trước và sau khi niềng răng hô


hình ảnh niềng răng hô


kết quả niềng răng hô