Hình ảnh niềng răng – PW7095538963 – Răng hô

Khách hàng: Nguyễn Linh B. C

hình ảnh niềng răng hô

Tình trạng chẩn đoán:

RĂNG HÔ, CÓ KHE THƯA: Khớp cắn bên trái và phải: loại 2: 2mm ở răng số 3 , Răng loại 1. . Hàm trên thiếu khoảng ~ 2mm, cắn sâu ~50%, cắn chìa ~ 5mm. Răng cửa hàm trên ngã trước, cười hở nướu ~ 2mm.

Bác sĩ điều trị: Trần Thị Hải Yến


Xem Hồ Sơ Bác Sĩ

Phương hướng điều trị:

  • Mức độ 1
  • Đeo chun liên hàm
  • Thời gian điều trị dự kiến: ~ 1.5 năm.

Thời gian điều trị:

  • 1 năm 4 tháng

Phương pháp niềng răng:

  • Niềng răng mắc cài kim loại

Kết quả điều trị:

  • Khắc phục khớp cắn sâu
  • Kéo sít khe thưa

Hình ảnh trước và sau khi niềng răng


Góc nghiêng trước và sau khi niềng răng


Khuôn mặt trước và sau khi niềng răng hô


hình ảnh niềng răng hô


kết quả niềng răng hô