Hình ảnh niềng răng – PW3986424293 – Răng hô

Khách hàng: Lê Thị K. H.

hình ảnh niềng răng khấp khểnh

Tình trạng chẩn đoán:

RĂNG HÔ – KHẤP KHỂNH

Bác sĩ điều trị: Lê Kim Dung


Xem Hồ Sơ Bác Sĩ

Phương hướng điều trị:

  • Mức độ 2
  • Nhổ 4 răng 4
  • Sắp đều răng

Thời gian điều trị:

  • 2 năm 6 tháng

Phương pháp niềng răng:

  • Niềng răng mắc cài kim loại

Kết quả điều trị:

  • Khắc phục răng khấp khểnh
  • Răng hết hô

Hình ảnh trước và sau khi niềng răng
Góc nghiêng trước và sau khi niềng răng


hình ảnh niềng răng hô