Hình ảnh niềng răng – PW1504692985 – Răng Hô

Khách hàng: Lê Thùy L.

hình ảnh niềng răng hô

Tình trạng chẩn đoán:

RĂNG HÔ: Cắn chéo răng 12 – răng 6, Cắn hở răng 13-15, 2 bên loại 3. Răng khôn mọc lệch cần tiểu phẫu

Bác sĩ điều trị: Lê Kim Dung


Xem Hồ Sơ Bác Sĩ

Phương hướng điều trị:

  • Mức độ 2
  • Tiểu phẫu răng khôn mọc lệch 45 – 90 độ
  • Nhổ răng theo yêu cầu chỉnh nha
  • Cắm minivis

Thời gian điều trị:

  • 2 năm 6 tháng

Phương pháp niềng răng:

  • Niềng răng mắc cài sứ

Kết quả điều trị:

  • Điều chỉnh khớp cắn: hàm trên được kéo lùi về
  • Răng hết hô

Hình ảnh trước và sau khi niềng răng


Khuôn mặt trước và sau khi niềng răng


Góc nghiêng trước và sau khi niềng răng


hình ảnh niềng răng hô


kết quả niềng răng hô