Hình ảnh niềng răng – PW1971256830 – Răng hô, cắn chéo

Khách hàng: Phùng Quang H.

hình ảnh niềng răng khấp khểnh

Tình trạng chẩn đoán:

KHỚP CẮN CHÉO: Khớp cắn loại 3. Cắn chéo răng 12,22. Hô nhẹ.

Bác sĩ điều trị: Lê Kim Dung


Xem Hồ Sơ Bác Sĩ

Phương hướng điều trị:

  • Mức độ 2
  • Nhổ 4 răng 4
  • Sắp đều các răng

Thời gian điều trị:

  • 2 năm 6 tháng

Phương pháp niềng răng:

  • Niềng răng mắc cài kim loại

Kết quả điều trị:

  • Các răng được dàn đều. Hết khấp khểnh

Hình ảnh trước và sau khi niềng răng


Khuôn mặt trước và sau khi niềng răng


Góc nghiêng trước và sau khi niềng răng


hình ảnh niềng răng cắn chéo


kết quả niềng răng cắn chéo