Hình ảnh niềng răng – PW4861852819 – Khớp cắn sâu

Khách hàng: Phạm Thị T. L.

hình ảnh niềng răng hô

Tình trạng chẩn đoán:

KHỚP CẮN SÂU 100%: Khớp cắn trái: Răng 6 loại 1. Khớp cắn phải: Răng 3, Răng 6 loại 1. Cắt chéo Răng 14, Răng 34. Răng 24, Răng 14 xoay ngoài. Răng 28, Răng 18 mọc chồi.

Bác sĩ điều trị: Phạm Thị Hà Xuyên


Xem Hồ Sơ Bác Sĩ

Phương hướng điều trị:

  • Mức độ 2
  • Nhổ răng chỉnh nha răng 18 và răng 28
  • Dùng minivis đánh lún nhóm răng cửa hàm trên
  • Cắt kẽ hàm dưới
  • Thời gian điều trị dự kiến ~ 1,5 – 2 năm

Thời gian điều trị:

  • 1 năm 4 tháng

Phương pháp niềng răng:

  • Niềng răng Invisalign

Kết quả điều trị:

  • Điều chỉnh khớp cắn: khắc phục khớp cắn sâu

Hình ảnh trước và sau khi niềng răng


Góc nghiêng trước và sau khi niềng răng


Khuôn mặt trước và sau khi niềng răng


hình ảnh niềng răng hô


kết quả niềng răng hô