Hình ảnh niềng răng – PW9012971380 – Khớp cắn ngược

Khách hàng: Công Dương T. H.

hình ảnh khớp cắn ngược

Tình trạng chẩn đoán:

KHỚP CẮN NGƯỢC. Chen chúc hàm, cắn ngược 4 răng cửa, mặt nghiêng lõm

Bác sĩ điều trị: Lê Thu Anh

Phương hướng điều trị:

  • Nhổ 4 răng 4, 1 mini screw
  • Sắp đều răng và tạo khớp cắn chuẩn.
  • Đóng khoảng hàm dưới
  • Chỉnh đường giữa

Thời gian điều trị:

  • 2 năm 5 tháng

Phương pháp niềng răng:

  • Niềng răng mắc cài kim loại tự động

Kết quả điều trị:

  • Góc nghiêng cải thiện. Răng dàn đều.
  • Hàm trên được đưa ra phía trước.

Hình ảnh trước và sau khi niềng răng