Hình ảnh niềng răng – PW2216850200 – Khớp cắn hở

Khách hàng: Trần Hoàng Y.

Tình trạng chẩn đoán:

KHỚP CẮN HỞ trước. Khe thưa răng cửa dưới.

Bác sĩ điều trị: Nguyễn Thị Kim Dung


Xem Hồ Sơ Bác Sĩ

Phương hướng điều trị:

  • Kéo khít khe thưa.
  • Làm cụp phần răng cửa hàm dưới, làm trồi răng phía trước hàm trên.
  • Đeo chun liên hàm.

Thời gian điều trị:

  • 2 năm

Phương pháp niềng răng:

  • Niềng răng mắc cài kim loại

Kết quả điều trị:

  • Khe thưa giữa hai hàm được kéo khít lại.
  • Góc nghiêng được cải thiện đáng kể.

Hình ảnh trước và sau khi niềng răng

hình ảnh trước và sau khi niềng răng cắn hở
hình ảnh trước và sau khi niềng răng cắn hở
hình ảnh niềng răng cắn hở
hình ảnh niềng răng cắn hở
kết thúc niềng_ xquang