Hình ảnh niềng răng – PW6693529601 – Khớp cắn ngược, khấp khểnh

Khách hàng: Đào Thị H. Y.

hình ảnh niềng răng khấp khểnh

Tình trạng chẩn đoán:

RĂNG KHẤP KHỂNH: Cắn ngược R11, khấp khểnh trung bình 2 hàm; Đường giữa HD lệch trái 2mm; Thiếu 1 răng cửa dưới; R28 lệch má sâu.

Bác sĩ điều trị: Nguyễn Kiều Ngân


Xem Hồ Sơ Bác Sĩ

Phương hướng điều trị:

  • Mức độ 2
  • Nhổ răng thừa chỉnh nha

Thời gian điều trị:

  • 15 tháng

Phương pháp niềng răng:

  • Niềng răng mắc cài kim loại

Kết quả điều trị:

  • Răng khấp khểnh dàn dều, khắc phục răng bị cắn ngược.
  • Cải thiện nụ cười

Hình ảnh trước và sau khi niềng răng