Hình ảnh niềng răng – PW5276261826 – Răng khấp khểnh

Khách hàng: Hoàng Q. A

hình ảnh niềng răng khấp khểnh

Tình trạng chẩn đoán:

Răng khấp khểnh. Khớp cắn R3,6 2 bên loại 1. Cắn ngược R12,22. Cắn chéo R15.HT. R26 hở mối hàn.

Bác sĩ điều trị: Nguyễn Thị Kim Dung


Xem Hồ Sơ Bác Sĩ

Phương hướng điều trị:

  • Mức độ 2.
  • Nong hàm trên hoặc nhổ 4R4

Thời gian điều trị:

  • 1 Năm 10 tháng

Phương pháp niềng răng:

  • Niềng răng mắc cài kim loại

Kết quả điều trị:

  • Răng khấp khểnh được dàn đều

Hình ảnh trước và sau khi niềng răng


Khuôn mặt trước và sau khi niềng răng


Góc nghiêng trước và sau khi niềng răng


hình ảnh niềng răng khấp khểnh


kết quả niềng răng khấp khểnh