Hình ảnh niềng răng – PW2000337330 – Cắn sâu

Khách hàng: Trần Đức H. M.

hình ảnh niềng răng cắn sâu

Tình trạng chẩn đoán:

KHỚP CẮN SÂU: Mặt thẳng hơi dài, mặt nghiêng nhìn thẳng. Đường cười trung bình, khe thưa giữa Răng 11-21 = 2,5mm, Răng 12-13=2mm, Răng 22-23= 1mm. Cắn trùm 4mm, cắn chìa 5mm.

Bác sĩ điều trị: Nguyễn Kiều Ngân


Xem Hồ Sơ Bác Sĩ

Phương hướng điều trị:

  • Mức độ 1
  • Đóng khe thưa hàm trên
  • Dùng 2 minivis kéo di xa đóng khoảng
  • Chỉnh trục các răng cửa hàm dưới, giảm độ cắn chìa cắn trùm

Thời gian điều trị:

  • 10 tháng (Bệnh nhân đã điều trị ở phòng khám khác được 2 năm)

Phương pháp niềng răng:

  • Niềng răng mắc cài kim loại

Kết quả điều trị:

  • Kéo răng hàm trên lùi về phía sau tạo khớp cắn chuẩn
  • Đóng khe thưa giữa răng

Hình ảnh trước và sau khi niềng răng


Góc nghiêng trước và sau khi niềng răng


Khuôn mặt trước và sau khi niềng răng


hình ảnh niềng răng cắn sâu


kết quả niềng răng cắn sâu