Hình ảnh niềng răng – PW7439939667 – Khớp cắn ngược

Khách hàng: Nguyễn Chí T.

hình ảnh niềng răng móm

Tình trạng chẩn đoán:

KHỚP CẮN NGƯỢC từ răng 12-22, cắn chéo răng 15-45. Răng 25 mọc lệch trong cung hàm.

Bác sĩ điều trị: Nguyễn Kiều Ngân


Xem Hồ Sơ Bác Sĩ

Phương hướng điều trị:

  • Mức độ 2
  • Dự kiến có thể di xa
  • Cắt kẽ
  • Cắm 2 minivis HD

Thời gian điều trị:

  • 1 năm 6 tháng

Phương pháp niềng răng:

  • Niềng răng mắc cài kim loại tự động

Kết quả điều trị:

  • Khắc phục răng bị cắn ngược.
  •  Răng hết khấp khểnh

Hình ảnh trước và sau khi niềng răng


Khuôn mặt trước và sau khi niềng răng


hình ảnh niềng răng móm