Hình ảnh niềng răng – PW3024588159 – Khớp cắn ngược

Khách hàng: Bùi Thủy T.

hình ảnh khớp cắn ngược

Tình trạng chẩn đoán:

KHỚP CẮN NGƯỢC: Khớp cắn ngược vùng cửa, trục răng cửa dưới nghiêng trong. Đường giữa nghiêng phải.

Bác sĩ điều trị: Nguyễn Thị Kim Dung


Xem Hồ Sơ Bác Sĩ

Previous
Next
Previous
Next

Phương hướng điều trị:

  • Sắp đều răng không nhổ.

Thời gian điều trị:

  • 2 năm 3 tháng

Phương pháp niềng răng:

  • Niềng răng mắc cài kim loại tự động 

Kết quả điều trị:

  • Khắc phục khớp cắn ngược.
  • Kéo hàm trên ra phía trước.
  • Cải thiện góc nghiêng.

Hình ảnh trước và sau khi niềng răng


Khuôn mặt trước và sau khi niềng răng


Góc nghiêng trước và sau khi niềng răng móm


hình ảnh niềng răng móm


kết quả niềng răng móm