Gallery tổng hợp hình ảnh khách hàng niềng răng

hình ảnh trước và sau khi niềng răng

Case gallery là nơi tổng hợp hình ảnh trước và sau khi niềng răng của những ca nổi bật tại hệ thống Nha khoa Parkway. Các ca hiển thị ở đây sẽ được cập nhật và thay đổi thường xuyên. Loạt ảnh trước và sau khi niềng răng của các khách hàng cho thấy kết quả tích cực. Hàm răng, góc nghiêng và khuôn mặt của các trường hợp hô, móm, khấp khểnh, cắn hở, có sự thay đổi rõ rệt.

RĂNG KHẤP KHỂNH

RĂNG HÔ

RĂNG MÓM

RĂNG THƯA

KHỚP CẮN HỞ

KHỚP CẮN SÂU

PW2216850200

Khớp cắn hở

hình ảnh niềng răng móm

PW9012971380

Khớp cắn ngược

hình ảnh niềng răng khấp khểnh

PW6693529601

Răng khấp khểnh

PW3024588159

Khớp cắn ngược

hình ảnh niềng răng khấp khểnh

PW5276261826

Răng khấp khểnh

PW7347469437

Răng khấp khểnh

hình ảnh niềng răng móm

PW7439939667

Khớp cắn ngược

hình ảnh niềng răng thưa

PW1515566168

Răng Thưa

hình ảnh khớp cắn ngược

PW3093075234

Khớp cắn ngược

hình ảnh niềng răng thưa

PW8971556388

Răng thưa

hình ảnh niềng răng khấp khểnh

PW1971256830

Răng khấp khểnh

hình ảnh niềng răng khấp khểnh

PW4007780073

Răng khấp khểnh

hình ảnh niềng răng khấp khểnh

PW3986424293

Răng khấp khểnh

hình ảnh niềng răng hô

PW7204357602

Răng hô

hình ảnh niềng răng hô

PW9456200191

Răng hô

hình ảnh niềng răng móm

PW0778201000

Răng móm

hình ảnh niềng răng móm

PW2737430384

Răng móm

hình ảnh niềng răng khấp khểnh

PW9210281384

Răng khấp khểnh

hình ảnh niềng răng hô

PW7095538963

Răng hô

hình ảnh niềng răng thưa

PW7095538963

Răng thưa

hình ảnh niềng răng hô

PW0039484536

Khớp cắn sâu

hình ảnh niềng răng móm

PW2737430384

Răng móm

hình ảnh niềng răng hô

PW4861852819

Khớp cắn sâu

hình ảnh niềng răng thưa

PW6155201976

Răng thưa

hình ảnh niềng răng hô

PW1504692985

Răng hô

hình ảnh niềng răng khấp khểnh

PW4393456776

Răng khấp khểnh

hình ảnh niềng răng khấp khểnh

PW7238238091

Răng khấp khểnh

hình ảnh niềng răng khấp khểnh

PW6969495721

Răng khấp khểnh

hình ảnh niềng răng hô

PW9848430157

Răng hô