hình ảnh trước và sau khi niềng răng

Case gallery là nơi tổng hợp hình ảnh trước và sau khi niềng răng của những ca nổi bật tại hệ thống Nha khoa Parkway. Các ca hiển thị ở đây sẽ được cập nhật và thay đổi thường xuyên. Loạt ảnh trước và sau khi niềng răng của các khách hàng cho thấy kết quả tích cực. Hàm răng, góc nghiêng và khuôn mặt của các trường hợp hô, móm, khấp khểnh, cắn hở, có sự thay đổi rõ rệt.