Dr. Nguyễn Xuân Nhi

Dr. Nguyễn Xuân Nhi

Parkway Miền Nam

Đặt Lịch Hẹn

I. THÔNG TIN BÁC SĨ

1. Họ và tên: Nguyễn Xuân Nhi – Giám đốc chuyên môn chi nhánh Flagship

2. Khu vực: Phía Nam

3. Học vấn:

  • Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
  • Thạc sĩ DDS, Cert Spec Orthodontist (Germany 2014)
  • Giảng viên đào tạo liên tục Chỉnh hàm răng mặt chuyên nghiệp

4. Khác:

  • Kinh nghiệm đào tạo bác sĩ chỉnh nha chuyên nghiệp (16 khóa với hơn 300 bác sĩ hành nghề)
  • Chuyên gia đào tạo tại Invisalign (03 khóa đào tạo Chỉnh nha với Clear Aligners)
  • Hơn 15 năm làm việc tại các nha khoa quốc tế, đã thực hiện phục vụ nhiều bệnh nhân người ngoại quốc
  • Chuyên gia đào tạo/Báo Cáo Viên tại nhiều Cơ sở Y tế và Hội nghị khoa học