Dr Vũ Trà My

Dr. Vũ Trà My

Parkway miền Bắc

I. THÔNG TIN BÁC SĨ

 1. Họ và tên: Vũ Trà My
 2. Khu vực: miền Bắc
 3. Học vấn
 • Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội khoa Răng Hàm Mặt năm 2016
 • Hoàn thành khoá đào tạo chỉnh nha đương đại – ThS BS Hoàng Tuấn Anh năm 2018
 • Hoàn thành chương trình Progress Orthodontic Seminars – Hoa Kỳ năm 2019
 • Hoàn thành chương trình chỉnh nha không mắc cài Invisalign năm 2020

5.Các chứng chỉ khác:

 • – Bằng tốt nghiệp Đại Học Y Hà Nội năm 2016
 • – Chứng chỉ hành nghề do Sở Y Tế HN cấp năm 2020
 • – Chứng chỉ đào tạo liên tục chỉnh nha do Sở Y Tế TPHCM cấp năm 2020
 • – Chứng chỉ đào tạo liên tục Cấy ghép Implant của Bệnh viện Việt Nam – Cuba năm 2019
 • – Chứng chỉ phiên dịch Y Khoa của Đại học Y Hà Nội năm 2019