Dr. Vũ Đức Dũng

I. THÔNG TIN BÁC SĨ

  1. Họ và tên: Vũ Đức Dũng
  1. Khu vực: miền Bắc
  1. Học vấn

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội

  1. Các chứng chỉ khác 
  • Chứng chỉ đào tạo chuyên môn về trồng răng Implant – Đại học Y Hà Nội
  • Chứng chỉ chỉnh nha theo trường phái không nhổ răng của giáo sư Nanda do công ty Đại Nha cấp
  • Chứng chỉ phục hình thẩm mỹ răng đương đại – do Y company cung cấp
  • Chứng chỉ Master class của invisalign trong điều trị những ca nhổ răng do bs Hiroshi Samoto – Nhật Bản hướng dẫn.

II Hình ảnh bác sĩ và bệnh nhân

II Bác sĩ chia sẻ kiến thức