Dr Võ Thị Hồng Nhung

Thông tin bác sĩ

1. Họ và tên: Võ Thị Hồng Nhung

2. Khu vực: Phía Nam

3. Học vấn:

  • Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Dược Huế

4. Khác:

  • Chứng chỉ chỉnh hình răng mặt – Viện Đào tạo răng hàm mặt – Đại học Y Hà Nội