Dr. Trương Thị Ngọc Thảo

Bác sĩ Trương Thị Ngọc Thảo

Dr. Trương Thị Ngọc Thảo

Bác sĩ Parkway Cộng Hoà

Học vấn

  • Tốt nghiệp loại Bác sĩ Chuyên khoa Răng Hàm Mặt Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Các chứng chỉ đặc biệt

  • Chứng chỉ Chỉnh nha sinh học tiến triển (Cơ bản và nâng cao) -Bioprogressive Orthodontic
  • Đào tạo bởi GS Nelson J. Oppermann
  • Chứng chỉ Niềng răng không mắc cài Invisalign, Align Technology, Hoa Kỳ