Dr. Trương Thị Ngọc Thảo

I. THÔNG TIN BÁC SĨ

  1. Họ và tên: Trương Thị Ngọc Thảo
  1. Khu vực: miền Nam
  1. Học vấn

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt – Đại học Y Dược Huế

  1. Các chứng chỉ khác
  • Chứng chỉ Chỉnh nha sinh học tiến triển (Cơ bản và nâng cao) -Bioprogressive Orthodontic
  • Đào tạo bởi GS Nelson J. Oppermann
  • Chứng chỉ Niềng răng không mắc cài Invisalign, Align Technology, Hoa Kỳ

II Hình ảnh bác sĩ và bệnh nhân