Dr Trương Nguyễn Phước Hiền

Thông tin bác sĩ

1. Họ và tên: Nguyễn Trương Phước Hiền

2. Khu vực: Phía Nam

3. Văn bằng:

  • Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Dược Cần Thơ
  • Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh

4. Chứng chỉ:

  • Chứng chỉ cấy ghép Implant Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
  • Chứng chỉ phẫu thuật nha chu Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
  • Chứng chỉ chỉnh hình răng mặt Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Hồ Chí Minh