Dr Trần Thục Trang

I. THÔNG TIN BÁC SĨ

  1. Họ và tên: Trần Thục Trang
  1. Khu vực: miền Nam
  1. Học vấn

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt – Đại học Y Dược TP.HCM

  1. Các chứng chỉ khác 
  • Chứng nhận tham dự hội thảo Invisalign Fundamentals 
  • Wire Bending Contest First Prize 
  • Chứng nhận tham gia TMDU Dental Training Program của Đại học Y và Nha khoa Tokyo
  • Chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo“International Future Dentistry with Outcomes of Researches” 

II Hình ảnh bác sĩ và bệnh nhân