Dr Trần Thị Thùy Nhiên

Bác Sĩ Trần Thị Thùy Nhiên

Bác sĩ Parkway TPHCM

I. THÔNG TIN BÁC SĨ

  1. Họ và tên: Trần Thị Thùy Nhiên
  1. Khu vực: Miền Nam
  1. Bằng cấp

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt – Đại học Y Dược Huế

II Hình ảnh bác sĩ và bệnh nhân