Dr Trần Thị Thùy Nhiên

I. THÔNG TIN BÁC SĨ

1. Họ và tên: Trần Thị Thùy Nhiên

2. Khu vực: Phía Nam

3. Học vấn:

  • Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt – Đại học Y Dược Huế

4. Chứng chỉ:

  • Chứng chỉ chỉnh hình răng hàm mặt Đại học Y dược Hà Nội
  • Chứng chỉ khoá học Chỉnh nha Ứng dụng lâm sàng Now Club

II Hình ảnh bác sĩ và bệnh nhân