Dr. Trần Thị Hải Yến

bác sĩ Trần Thị Hải Yến

Dr. Trần Thị Hải Yến

Bác sĩ Parkway Cộng Hòa

I. THÔNG TIN BÁC SĨ

  1. Họ và tên: Trần Thị Hải Yến
  1. Khu vực: miền Nam
  1. Học vấn
  • Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội
  • Tốt nghiệp bác sĩ  Chuyên khoa I – chuyên ngành Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh
  1. Các chứng chỉ khác
  • Chứng nhận tham dự Invisalign Fundamentals