Dr Trần Thị Hải Âu

I. THÔNG TIN BÁC SĨ

  1. Họ và tên: Trần Thị Hải Âu
  1. Khu vực: miền Nam
  1. Học vấn

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt – Đại học Y Dược Cần Thơ

  1. Các chứng chỉ khác
  • Chứng chỉ hoàn thành khoá học đào tạo liên tục Chỉnh nha cơ bản và chuyên sâu

II Hình ảnh bác sĩ và bệnh nhân