Dr Trần Quang Lãm

Thông tin bác sĩ

1. Họ và tên: Trần Quang Lãm 

2. Khu vực: Phía Nam

3. Học vấn

  • Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Dược Hải Phòng

4. Chứng chỉ:

  • Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh Sở y tế Bắc Ninh cấp
  • Chứng chỉ đào tạo liên tục Chỉnh nha 200 tiết Trường đại học Văn Lang
  • Chứng nhận hoàn thành khóa học Chỉnh nha do Trung tâm giải pháp y khoa Mesi cấp