Dr. Trần Phúc Duy

Bác sĩ Trần Phúc Duy

Dr. Trần Phúc Duy

Bác sĩ Parkway


Đặt lịch hẹn

Học vấn

  • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt – Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
  • Hoàn tất khoá học chỉnh nha lâm sàng – từ triết lý đến kỹ thuật của TS.Bác sĩ Trần Ngọc Quảng Phi – Trung Tâm Đào Tạo Y Khoa MESI

Các chứng chỉ đặc biệt

  • Chứng chỉ đào tạo liên tục chỉnh nha Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
  •  Chứng chỉ phẫu thuật tạo hình nha chu Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Bác sĩ Trần Phúc Duy

Dr. Trần Phúc Duy

Bác sĩ Parkway


Đặt lịch hẹn

Học vấn

  • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt – Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
  • Hoàn tất khoá học chỉnh nha lâm sàng – từ triết lý đến kỹ thuật của TS.Bác sĩ Trần Ngọc Quảng Phi – Trung Tâm Đào Tạo Y Khoa MESI

Các chứng chỉ đặc biệt

  • Chứng chỉ đào tạo liên tục chỉnh nha Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
  • Chứng chỉ phẫu thuật tạo hình nha chu Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch