Dr Trần Đoàn Lê Nhân

Bác Sĩ Trần Đoàn Lê Nhân

Bác sĩ Parkway TPHCM

I. THÔNG TIN BÁC SĨ

  1. Họ và tên: Trần Đoàn Lê Nhân
  1. Khu vực: miền Nam
  1. Học vấn

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt – Đại học Y Dược TP.HCM

  1. Các chứng chỉ khác
  • Chứng chỉ Phẫu thuật miệng và chứng chỉ Cấy ghép nha khoa của BV RHM trung ương cấp