Dr Tôn Thất Khoa

Thông tin bác sĩ

1. Họ và tên: Tôn Thất Khoa

2. Khu vực: Phía Nam

3. Học vấn:

  • Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt – Đại học Y Dược Huế

4. Chứng chỉ:

  • Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế thừa thiên Huế cấp 
  • Chứng chỉ đào tạo “Cấy ghép nha khoa” do Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyển Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW TP.HCM cấp
  • Chứng nhận tham gia chuỗi hội thảo “Chỉnh nha cơ bản và ứng dụng Lâm Sàng” do NOW Club và Công ty Đại Tấn tổ chức
  • Giấy chứng nhận đã tham dự hội thảo “Rối loạn chức năng ở trẻ em và điều trị can thiệp bằng khí cụ chỉnh nha” do Công ty D.O.E phối hợp hãng Orthoplus tổ chức