Dr Phan Trung Hậu

Thông tin bác sĩ

1. Họ và tên: Phan Trung Hậu

2. Khu vực: Phía Nam

3. Học vấn:

  • Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh

4. Chứng chỉ:

  • Chứng chỉ Implant cơ bản Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương 
  • Chứng chỉ Chỉnh hình răng mặt cơ bản Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương
  • Chứng chỉ chuyên môn Invisalign – Invisalign fundamentals