Dr Phan Thị Thủy Tiên

Bác Sĩ Phan Thị Thủy Tiên

Bác sĩ Parkway TPHCM

I. THÔNG TIN BÁC SĨ

  1. Họ và tên: Phan Thị Thủy Tiên
  1. Khu vực: miền Nam
  1. Học vấn

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt – Đại học Y Dược TP.HCM

II Hình ảnh bác sĩ và bệnh nhân