Dr Phạm Việt Hà

I. THÔNG TIN BÁC SĨ

  1. Họ và tên: Phạm Việt Hà
  1. Khu vực: miền Bắc
  1. Học vấn

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội 

  1. Các chứng chỉ khác
  • Chứng nhận tham dự hội thảo 3M: The Biomechanics of passive self – ligating orthodontic treatment 
  • Chứng nhận tham dự chương trình đào tạo liên tục: Hội thảo Phục hình Implant – Từ phục hình răng đơn lẻ đến phục hình toàn hàm. 

II Hình ảnh bác sĩ và bệnh nhân